OMG
למד כיצד להתמודד עם מטיפים דתיים, ואיך להתעמת עם שאלות קשות - בספר "קל", ללא מילים קשות ושפה מעייפת: הספר "ויברא האדם את אלוהים בצלמו" כולל מגוון פרקים קצרים, שכל אחד מהם מטפל בדת מנקודת מבט אחרת: דת ומדע, דת ומזון, דת וסקס, דת ולוגיקה, דת וכשפים, דת וגזענות, דת והמוח שלנו.

עם הרבה הומור וביקורת, הספר עוסק בנושאים רציניים ביותר (אלוהים, אמונה ומציאות, חינוך ומוסר) בשפה פשוטה "ובגובה העיניים". הוא מכיל ציטוטים ממיגוון רחב של מקורות, מתייחס מעט יותר ליהדות הדתית, אך מכיל גם איזכורים רבים בנושאי נצרות, איסלם ועוד דתות.

הספר מקדם את ערכי ההומניזם, הספקנות והחשיבה החופשית.
למי זה מתאים?

איפה לקנות?

תוכן העניינים

מהכריכה האחורית

קטעים מהספר

הגירסה האנגלית

דף בפייסבוק