מהספר יהנה כל אחד (מה אתה אומר...) אבל הוא מתאים במיוחד במצבים הבאים: